Frågor och svar om kameraövervakning

Kameraövervakning är något som visat sig vara en god förebyggande åtgärd mot brott. Detta eftersom vetskapen om att området bevakas inte sällan får gärningsmannen att vända om. Det har också visat sig effektivt när ett brott väl har begåtts, i syfte att utreda gärningen och att ta fast den som är skyldig.

Det är också något som inte gemene man har alltför stor kunskap om. Ska man börja med kameraövervakning för första gången är det naturligt att en hel del funderingar dyker upp. Här försöker vi svara på dem.

Behövs tillstånd?

Sedan sommaren 2018 krävs inte tillstånd för privata verksamheter. Dock behöver det finnas en rättslig grund, där det vanligaste är att man övervakar i syfte att hindra och utreda brott. Övervakningen behöver bedrivas i linje med dataskyddsförordningen samt brottsdatalagen. Den som ska börja med kameraövervakning behöver väga det egna intresset mot intresset att inte kränka människors integritet.

För myndigheter gäller andra regler. I verksamheter som kan anses ha ett allmänt intresse krävs ett tillstånd, om bevakningen sker av en plats dit allmänheten har inträde. Som exempel kan här nämnas skolor, flygplatser och sjukhus.

Vad kostar det?

Det finns inget enkelt svar på den här frågan, då det beror på en rad olika faktorer. Det som är bäst är att kontakta ett antal operatörer för att se vilka priser de erbjuder. I teorin kan det göras väldigt billigt och enkelt, utan att blanda in en larmoperatör. De flesta föredrar dock en helhetslösning med ett välrenommerat larmbolag i ryggen.

Det man däremot kan konstatera är att inbrott och skadegörelse kan kosta väldigt mycket. Det finns exempel på hur kameraövervakning har sparat såväl offentliga som privata verksamheter stora summor pengar varje år. Detta i form av minskad förekomst av exempelvis vandalism och stöld.

Är attrapper effektiva?

Det är känt att vetskapen om att området möjligen bevakas med kamera kan skrämma iväg ovälkomna gäster. Det är en risk som många helt enkelt inte vill ta. Finns det något på området som kan vara värt risken krävs givetvis ytterligare säkerhetsåtgärder. I många fall kan dock attrapper skapa viss effekt, även om det naturligtvis inte är lika bra som riktiga kameror.

Signe Lund